เชิญร่วมบุญ

ที่ดิน2

โพสท์ใน บทความ | แสดงความเห็น

พุทธทำนาย

predict_600
พุทธทำนาย 16 ประการ

พุทธทำนายในที่นี้ จะกล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายพระสุบิน (ความฝัน) ของพระเจ้าปเสนทิโกศล จำนวน 16 ข้อ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้น ในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลง ซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน เนื้อความดังกล่าวปรากฏใน อรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย มีเนื้อความดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน บทความ | แสดงความเห็น

เสียงธรรมมหาน้อย017-026

เสียงธรรมเพื่อคนมีบุญ ตอนที่ 017-026

โพสท์ใน รายการเสียงธรรมเพื่อคนมีบุญมหาน้อย | แสดงความเห็น