ฟังสถานีวิทยุของทางวัด สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดหนองสะแกกวน
ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีโฆษณา เอฟเอ็ม 95.00 MHz โทรศัพท์ 044-606595
(หาไม่ดังให้คลิก สามเหลี่ยมเพื่อเล่นนะครับ)
วัดหนองสะแกกวน ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทรหน้าไมค์ 044-606595
โทรมือถือท่านพระมหานรินทร์เทพ นรินโท (มหาน้อย) 088-3561788,085-3058110