ฟังสถานีวิทยุของทางวัด สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดหนองสะแกกวน
ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีโฆษณา เอฟเอ็ม 95.00 MHz โทรศัพท์ 044-606595


คลิก play เพื่อเล่น หรือคลิก stop เพื่อหยุดฟัง
ในกรณีเสียงซ้ำซ้อนกัน