สถานีวิทยุวัด

ฟังสถานีวิทยุของทางวัด สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดหนองสะแกกวน
ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีโฆษณา เอฟเอ็ม 95.00 MHz
โทรศัพท์ 044-606595


หากเล่นพร้อมกันให้คลิกหยุดตัวใดตัวหนึ่งนะครับสไมล์โฮส.เอเชีย

One thought on “สถานีวิทยุวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>