more...

more...

more...

more...


เชิญร่วมเดินทางปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยบาทพระศาสดา
ณ ดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล
นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
๑๘ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ( ๙ คืน ๑๐ วัน )
สนามบินสุวรรณภูมิ-กัลกัตตา-พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-เวลาสาลี
ลุมพินี-สาวัตถี-สารนาถ-พาราณสี-พุทธคยา-กัลกัตตา-สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะอาจารย์ "มหาน้อย วัดหนองสะแกกวน" โทร 0883561788
พระสงฆ์ 27,000 บาท ฆราวาส 29,000 บาท ด้วยสายการบินอินดิโกแอร์
เดินทางไปร่วมกับ พระมหาสุพรรณ์ อริยวัณโณ วัดพระศรีมหาธาตุ

ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางได้ที่นี่ครับ../upload/photo/data/20150813183612MWXkGAAy.pdf


กำหนดการเทศบาลมาสวดมนต์ในพรรษา
จะเวียนมาร่วมทำวัตรสวดมนต์
ณ วัดหนองสะแกกวน  ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง บุรีรัมย์
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ,๒๐ กันยายน ๒๕๕๘,๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘


กำหนดอบรมพระนวกะสัญจร คณะสงฆ์อำเภอโนนดินแดง
ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดโคกเพชร ตำบลลำนางรอง
ครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดหนองกก ตำบลส้มป่อย
ครั้งที่ ๔ วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ วัดโนนดินแดงเหนือ ตำบลโนนดินแดง


วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๘

นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สอบวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์

ตางการอบรมต่างๆ

เป็นตาราง ที่ควรกำหนดจำ วัดหนองสะแกกวน...

โปรแกรมเดินทางอินเดีย

ขอเชิญร่วมเดินทางปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ......ตามรอยบาทพระศาสดา ณ ดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย - เนปาล...

โครงการสร้างที่พักผู้ติดสุรา

โครงการสร้างที่พักให้ผู้มารักษา โรคติดสุรา บำบัดรักษา แบบแนวพุทธ วัดหนองสะแกกวน...

more...

more...

เว็บบอร์ด


หัวข้อ โดย เมื่อ
ทดสอบ3 thep3300
(อ่าน 69/ตอบ 0)
4 สิงหาคม 58
17:54:52
ทดสอบ ABC.COM
(อ่าน 81/ตอบ 1)
7 เมษายน 58
15:44:33

more...